E-Fatura Sistemi
E-Fatura Sistemi

e-Fatura, kağıt fatura ile
aynı hukuki niteliklere
sahip, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşididir.
 Dijital hayatınızı kolaylaştıcak tüm özelliklere sahip   e-Fatura, Sizlere tüm fatura işlemlerinizi eski fatura sisteminize göre çok daha verimli, faydalı ve avantajlı bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlar.
e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Fatura’ların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır.


Elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz adımlarının tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.


e-Fatura teknik anlamda, mükellef kullanıcılar arasında UBL-TR standardında elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısı şeklinde de tanımlanabilmektedir.

 

e-Fatura Yasal Mevzuat İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmekle yükümlü olan sektörler aşağıda belirtilmiştir:

 Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar. 

 Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar.

e-Fatura  GIB Portal Yöntemi
 
Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-Fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.
 
Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-Fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.

 Kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağladıkları takdirde kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabiliyor; böylelikle e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebiliyor.
 
• Şirketlerin gerektiğinde 7/24 denetim yapabilecek aktif bir bilgi işlem departmanı var ise önerilebilir.

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-Fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz.
 
7/24 aktif çalışan hızlı, güvenli, en kaliteli operasyon yönetimiyle elektronik faturaların alınıp gönderilmesi TURUNÇ BİLİŞİM Bulut altyapısıyla gerçekleştirilir.

• 50’den fazla Muhasebe, ERP programıyla entegre e-Fatura çözümü sunuyoruz
• Bulut uygulamasıyla tüm e-Fatura’larınıza her yerden ulaşabilirsiniz.
• TURUNÇ e-Fatura portalinde, fatura onaylama mekanizmaları, wokflow iş akışlarını yapılandırabilirsiniz.
• Arşiv hizmetimizle e-Fatura’larınızı yüksek güvenlikli bir ortamda, emin ellerde 10 Yıl boyunca saklayabilirsiniz.
• E-Fatura’ya geçerek, Nakit yönetiminizi hızlandırabilirsiniz.
• e-Fatura’larınız için birden fazla banka ile ödeme ve tahsilat çözümlerini kullanabilirsiniz.
• 7/24 Destek hizmetimizle her an yanınızdayız.
• Çevre dostudur, kâğıt tasarrufu sağlar.
• Faturalama sürecini kısaltır, ekonomiktir.
• Basım, gönderim, kargo, fiziksel arşiv süreçlerini ortadan kaldırır.

TURUNÇ Özel Entegratörlük Hizmeti ile 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle, elektronik fatura gönderme ve alma işlemleriniz teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı TURUNÇ'un bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

e-Fatura Portal Çözümü, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderebilmenize olanak sağlar.

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. e-Arşiv ise e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır. e-Fatura’da, fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamazken; e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. E-Fatura’da UBL-TR formatı zorunlu iken e-Arşiv’de istenilen format kullanılabilir. E-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanırken; e-Fatura’da zaman damgası yoktur. E-Fatura’da alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilirken, e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. E-Fatura’da GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. E-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilirler.