E-Bilet Sistemi
E-Bilet Sistemi

e-Bilet ; Deniz, kara veya hava taşımacılığı yapan firmaların GİB'e göndermeleri zorunlu olan yolcu listelerini ve bilet bilgilerini elektronik ortama taşıyan bir çözümdür. 


Normal kağıt biletlerin saklanması gereken 2. Nüshalarını e-Bilet ile 10 yıl güvenle elektronik ortamda korunur, kağıt arşivleme vb. maliyetler otadan kalkar. Hem firmalar hemde müşteriler için kağıt bilet ile aynı hukuki geçerlilğe sahiptir.


e- Bilet (elektronik bilet): alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere, elektronik belge biçiminde oluşturulmuş, elektronik biletini ifade etmektedir.415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte, kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında, elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca, kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar, elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.